Bonifacas Stundžia. Kaip kirčiuoti pavardę NAUSĖDA?

Pavardė Nausėda būdinga žemaičiams. Gali būti keli jos kirčiavimo variantai –  2 kirčiuote (kilnojamasis kirtis, vardininko ir įnagininko kirčiuojama galūnė, o kitų linksnių priešpaskutinis skiemuo) ir 1 kirčiuote (visų linksnių kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo).
Pirmasis variantas senesnis, jis nurodomas daugelyje šaltinių. Pavardė kilusi iš Mažojoje Lietuvoje, ypač Frydricho Kuršaičio kirčiuotuose darbuose, užfiksuoto bendrinio sudurtinio daiktavardžio nausėda (: naujas + sėsti, sėda, -o) „naujasėdys, -ė, t. y. naujakurys, -ė“. Šis bendrinis žodis yra 2 kirčiuotės, kitaip tariant, turi kilnojamąjį kirtį.

Antrasis kirčiavimo variantas, matyt, bus atsiradęs pagal analogiją su tokiais sudurtiniais asmenvardžiais ir bendriniais žodžiais, kuriuose nėra prieigaidžių kaitos ir visų linksnių kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo: Daugėla, Dirgėla, Pelėda, pelėda ir pan.

Artimiausia aptariamosios pavardės giminaitė yra kitos linksniuotės pavardė Nausėdas, irgi kirčiuojama 2 kirčiuote.  Kalbininkas Antanas Salys dar yra užfiksavęs variantą Nausėdas su pirmojo skiemens kirčiu (toks kirčiavimas taip pat būtų įmanomas pavardei su galūne –a).

Kuriuo iš nurodytųjų variantų kirčiuoti konkretaus žmogaus pavardę, reikia teirautis jos savininko. Straipsnio autoriaus duomenimis, tarp šios pavardės savininkų žemaičių yra paplitęs antrasis pavardės Nausėda kirčiavimo variantas, kai visų linksnių kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo.

GK 2019-6_Bonifacas StundziaGK19Nr06_intern

Maloniai primename, kad žurnalas „Gimtoji kalba“ yra prenumeruojamas (https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx)
Aktyvavus nuorodą, tereikia į leidinių paieškos langelį įrašyti „Gimtoji kalba“