Bonifacas Stundžia apie Vincą Urbutį, aistringą žodžio tyrėją

2015 m. vasarą amžinybė pasišaukė profesorių Vincą Urbutį. Prof. Bonifacas Stundžia šiltai prisimena savo Mokytoją – aistringą žodžių tyrėją, analitinių recenzijų meistrą.
Profesoriaus B. Stundžios mintys skelbtos „Kultūros baruose“
KB-2015-9 (p. 40-44)

Profesoriaus B. Stundžios nekrologas profesoriui Vincui Urbučiui atminti, skelbtas žurnale „Baltistica“ (L-1)
B.Stundžia. V.Urbutis