Brigita Speičytė. Kaip Mickevičius Rėzai padėkojo už Donelaitį

Yra žinoma, kad Adomas Mickevičius, 1823 m. Vilniuje debiutinio „Poezijos“ rinkinio antrajame tome paskelbė poetinę apysaką „Gražina“, ir viename iš to kūrinio autorinių komentarų paminėjo anuometinę literatūrinę naujieną: 1818 m. Karaliaučiuje profesoriaus Liudviko Rėzos išleistus Kristijono Donelaičio „Metus“.

Lituanistikoje dažnai cituojamas šis komentaras:

„Neseniai miręs Karaliaučiaus profesorius Rėza tarp kitų lietuvių literatūros paminklų paskelbė lietuvio Donelaičio hegzametru parašytą poemą apie keturis metų laikus, pridėdamas vokišką vertimą ir mokslinius paaiškinimus. Minėtoji poema, verta pagyrimo dėl turinio ir dailios išraiškos, dar ir dėl to turi būti mums ypatingai svarbi, kad perteikia tikrą lietuvių liaudies papročių vaizdą. Šlovė atminimui garbingojo vyro, kuris, nors svetimšalis, sugėdino tautiečius, mažai besirūpinančius savo tėvynės istorija.“

Kaip matyti, čia Mickevičius apsiriko dėl Rėzos biografijos faktų (Rėza mirė 1840 m.) ir per anksti pagerbė profesoriaus „šlovingą atminimą“, kurio jis nusipelnė su Donelaičio publikacija. Tačiau šią klaidą „Gražinos“ autorius į komentarą įvėlė jau tremtyje Rusijoje, rengdamas savo kūrybą antrajam „Poezijos“ leidimui, kurio 1 tome 1829 m. ir pasirodė „Gražina“ su pataisytu komentaru.

1823 m. Vilniuje Mickevičius, Kauno apskrities mokyklos mokytojas, apie Rėzą turėjo tikslesnių žinių ir minėtame komentare rašė: „Rėza, atrodo, šiuo metu profesorius Karaliaučiuje, lietuvių senienų mylėtojas, skelbia jų literatūros paminklus.“ Kiek kitoks buvo ir paskutinis komentaro sakinys – ne konvencionalus Rėzos atminimo pagerbimas, o kur kas asmeniškesnė padėka jam:

„Dzięki szanownemu mężowi, który lubo cudzoziemiec zawstydza rodaków mało dbałych o historyją swojéj oyczyzny.“

„Dėkui garbingajam vyrui, kuris, nors svetimšalis, sugėdina tautiečius, mažai besirūpinančius savo tėvynės istorija.“

Kadangi „Gražinos“ kanoniniu tekstu (pagrindu vėlesnėms publikacijoms) laikomas 1829 m. pataisytas teksto variantas, graži Mickevičiaus padėka Rėzai iš Vilniaus nugrimzdo į užmarštį.

FB-logo