Bronė Stundžienė. Šeimos šventės: praeitis ir dabartis

Bronės Stundžienės, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresniosios mokslo darbuotojos, pranešimas „Šeimos šventės: praeitis ir dabartis“, perskaitytas seminare „Lietuviškas tradicijas tęsiame“.