„Colloquia“ 44 jau internete

LLTI tinklapyje jau galite rasti naują mokslo žurnalo „Colloquia“ numerį, skirtą Juozo Tumo-Vaižganto asmenybei bei kūrybinei veiklai aptarti. Malonaus skaitymo!
„Colloquia“ 44

Turinys

VILMA ŽALTKAUSKAITĖ
Kunigo Juozo Tumo tarnystė XIX a. pabaigos Žemaičių (Telšių) vyskupijoje I Juozas Tumas’ Ministry in the Context of Samogitia (Telšiai) in the Late 19th Century

DANGIRAS MAČIULIS
Lietuvių kolektyvinę atmintį konstruojantis Vaižgantas I Vaižgantas’s Attempts at Constructing Lithuanian Collective Memory

SKIRMANTĖ SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ
Juozas Tumas-Vaižgantas ir Lietuvai pagražinti draugija I Juozas Tumas-Vaižgantas and the Society for Making Lithuania Beautiful

GITANA VANAGAITĖ
Romantiškasis idealizmas ir tautiškumas – svarbūs Juozo Tumo-Vaižganto pasaulėžiūros sandai I Romantic Idealism and Nationalism—Two Important Components of Juozas Tumas-Vaižgantas’s Worldview

JURGITA VENCKIENĖ
Juozo Tumo‑Vaižganto rašomosios kalbos kaita: santykis su bendrine kalba I The Shift in Juozas Tumas-Vaižgantas’s Written Language: Approach to Standard Language

KSENIJA KAZARINOVA
Puikybės formos Vaižganto Pragiedruliuose I Forms of Pride in Vaižgantas’s Pragiedruliai

RŪTA LAZAUSKAITĖ
Simono Daukanto reikšmės tarpukario refleksijose I Simonas Daukantas in Interwar Reflections

POKALBIS I DISCUSSION

Lietuvių autoriai ir temos Amerikoje I Lithuanian Authors and Topics in the US

RECENZIJOS I REVIEWS

MARIJUS ŠIDLAUSKAS
Akademinis Maironio balsų ansamblis I Academic Ensemble of Collective Monograph Maironio balsai

RITA TŪTLYTĖ
Greimo kritika ir kritika Greimui I Greimas’ Criticism and Criticism of Greimas

VAIDAS ŠEFERIS
One Field, Many Plots of Land // Vienas laukas, daug sklypų

NAGLIS KARDELIS
Išvydę Vydūną I Perceiving Vydūnas

ŠIO MĖNESIO AUTORIAI I CONTRIBUTORS TO THIS VOLUME


ATMENA AUTORIAMS I SUBMISSION GUIDELINES

 

LLTI_logo