Dainius Razauskas. Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“: dar apie Saulę

Mitiniai vaizdiniai Donelaičio „Metuose“ neseniai jau nagrinėti, bet tik pirmosiose dvylikoje eilučių. Tada buvo neišvengiamai iš dalies aptartas ir idėm mitiškas Saulės vaizdinys, kuriuo „Metai“ tiesiog prasideda, – pora šio vaizdinio bruožų: Saulė kaip budintoja ir Saulės juokas. Betgi tuo Saulės mitologija „Metuose“ anaiptol nesibaigia. Dabar bus aptarti keli bene dar ryškesni mitiniai, tautosakiniai Saulės paveikslo bruožai „Vasaros darbų“ penkiose eilutėse (49–53).
Razauskas_LK_2015_1

Straipsnis skelbtas žurnale „Liaudies kultūra“