Daivos Vaišnienės interviu laidoje „Pasaulio panorama“

2015 m. rugpjūčio 2 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė LRT laidoje „Pasaulio panorama“ aptarė lietuvių kalbos politikos situaciją, pateikė kitų šalių (Didžiosios Britanijos, Airijos, Ukrainos) kalbų politikos pavyzdžių.

Pirmininkė akcentavo kalbos politikos reikšmę tapatybei ir valstybingumui, visuomeninių organizacijų, kurios rūpinasi kalba, svarbą. Pirmininkės teigimu, nė viena kalba nėra palikta plėtotis pati sau, kiekviena kalba yra norminama, vienaip ar kitaip yra nustatomos jos prestižinės formos. „Kalbos politika nėra tik norminimas, gramatinių normų nustatymas, tai daug rimtesni ir valstybei svarbesni dalykai“, – pabrėžė ji.

Laidos įrašą žr. čia
(nuo 17 min.)