Dangira Nefienė apie Anykščiuose vykusį A. Baranauskui skirtą forumą

Lietuvių kalbos institutas, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio–Žukausko memorialinis muziejus, asociacija „Lituanistų sambūris“, Antano Vienuolio draugija, Anykščių švietimo pagalbos tarnyba spalio 28 d. pakvietė mokytojus į forumą Anykščiuose. Šį kartą pasikalbėti apie Antaną Baranauską kalbininką „(Ne)pažįstamas A. Baranauskas: XXa. stereotipai ir akademinio požiūrio kaita“.

Prof. dr. Danguolė Milulėnienė pranešime „A. Baranausko veikla: stereotipai ir XXI a. įžvalgos“ kalbėjo, jog mes iki šiol nesame tinkamai įvertinę Antano Baranausko mokslinės veiklos, kuri buvo įvairiapusė ir toli gražu ne savamokslė.

Prof. dr. Daiva Aliūkaitė pristatė Kupiškio krašte atliktą tarmės tyrimą, skaitydama pranešimą „Jaunųjų aukštaičių mentaliniai tarmių žemėlapiai: kalbinė gimtinė ir kiti vaizdiniai“.

Dr. Violeta Meiliūnaitė kalbėjo apie Antaną Baranauską dialektologą pranešime „Skaitome Baranauską: tarmių tekstai“.

Dr. Aurelijos Tamulionienės pranešimo „Lietuvos mokinių raštingumas: padėtis ir sprendimo galimybės“ klausėsi mokytojai, suvažiavę į Anykščius iš visos Lietuvos.

Turėjome apie ką padiskutuoti, pasikalbėti.

Visus pradžiugino poetinė improvizacija „Didi štormai dūšioj griaudė: Antano Baranausko, Klemenso Kairio ir Karolinos Praniauskaitės dialogai“, kurią atliko kunigai Justas Jasėnas, Nerijus Papirtis, mokytoja Rasa Poškuvienė, muziejaus direktorius Antanas Verbickas, ansamblis „Valaukis“. Po pietų visi svečiai buvo pakviesti į ekskursijas po literatūrinius Anykščius.

Dangira Nefienė
img_20161028_100448 img_20161028_100551 img_20161028_100741 img_20161028_100754 img_20161028_100829 img_20161028_104539 img_20161028_115806 img_20161028_123028 img_20161028_130312 img_20161028_131149 img_20161028_132412 img_20161028_133241