Erika Rimkutė, Laura Vilkaitė-Lozdienė. Moterys ir vyrai portale DELFI.lt: panašūs ar skirtingi?

Pastovieji žodžių junginiai, dažnai besikartojantys tam tikrų diskurso bendruomenių kalboje, vadinami kolokacijomis. Šie leksiniai vienetai yra lengvai atpažįstami, įprasti ir nuspėjami, pavyzdžiui: pastaruoju metu, darė stebuklus, priimti sprendimą, mesti iššūkį ir pan. Kolokacijos tiriamos įvairiais aspektais. Jas galima laikyti ir rodikliu, padedančiu nustatyti, kaip vaizduojamas vienas ar kitas reiškinys.

Straipsnio autorės domisi dviejų žodžių – moteris ir vyras – kolokacijomis naujienų portalo DELFI.lt straipsniuose ir mėgina apibendrinti, ką iš šių kolokacijų galima pasakyti apie vyrų ir moterų vaizdavimo skirtumus. Kolokacijos skirstomos į temines kategorijas, pateikiami kolokacijų sąrašai, nurodomas vartojimo dažnumas. Apibendrindamos teminių kategori­jų analizę, autorės teigia, kad vyrai ir moterys vaizduojami gana panašiai, nekuriami pernelyg neigiami ar teigiami lyčių paveikslai. ­Tačiau teminių kategorijų skirtumų esama. Kaip ir buvo galima nujausti, kalbant apie moteris, dažniau kreipiamas dėmesys į išvaizdą. Išvaizdą nurodančios kolokacijos su žodžiu moteris sudaro antrą pagal dažnumą kolokacijų kategoriją, o su žodžiu vyras – priešpaskutinę. Nepaisant populiaraus teiginio, kad moters amžiaus neklausiama, labai dažnos ir  kolokacijos, nuro­dančios moters amžių. Tai trečia pagal dažnumą teminė kategorija; tiesa, kalbant apie vyrus – taip pat trečia.

Žiūrint į būdą ir laimėjimus nusakančias kolokacijas, aiškėja, kad tiek moters, tiek vyro portretai kuriami gana pozityvūs, rašant apie abiejų lyčių atstovus labai daug kolokacijų sutampa.

Pirma pagal dažnumą teminė kategorija abiem žodžiams bendra – tai su sportu susijusios kolokacijos.

„Gimtosios kalbos“ redakcijai maloniai tarpininkaujant, dalijamės visu straipsniu ir primename, kad jau galima užsisakyti „Gimtąją kalbą“ (informacijos apie tai yra skelbta svetainėje).

GK 2018-08_mot ir vyr_DELFI