Europos kalbų diena. LKD sveikinimas

Sveikiname visus su Europos kalbų diena! Linkime didžiuotis savo gimtąja kalba, jos tarmėmis ir visapusiškai jas puoselėti ir saugoti. Tik aktyviai jas vartodami, būsime įdomesni pasauliui ir šitaip ilgiau išlaikysime Europos kalbų puokštę spalvingesnę, margesnę, įdomesnę.
LKdraugija