Fazilis Iskanderas (1929 03 06 – 2016 07 31)

Šiandien mirė Fazilis Iskanderas – abchazų kilmės rašytojas, kūręs rusiškai.
Jo kūrybos vertę išsamiai aptarė Natalija Ivanova – rusų literatūros kritikė, literatūrologė, eseistė. Knygoje Смех против страха, или Фазиль Искандер (Juokas prieš baimę, arba Fazilis Iskanderas) kritikė teigia, kad Fazilio Iskandero kūryba iki šiolei nėra pranokta rusų autorių.

Fazilio Iskandero mintys

Siela, kuri įvykdė išdavystę, kiekvieną staigmeną suvokia kaip atpildo pradžią.

* * *
Kultūra – tai ne perskaitytų knygų skaičius, bet knygų, kurių turinį žmogus suprato, kiekis.

* * *
Padariusio gera teisė – pamiršti apie padarytą gėrį… Sušildyto gėriu pareiga – prisiminti apie tai.
Pasaulis sugriūva ten, kur nėra šio ryšio, kur padaręs gera ilgai prisimena, o sušildytas gėriu pameta atmintį…
* * *
Žmogui dera būti padoriam, tai įmanoma bet kokiomis sąlygomis, esant bet kokiai valdžiai. Padorumas nereikalauja didvyriškumo, tiesiog reikia nedalyvauti niekšybėje.
* * *
Jei tave kaustančių grandinių nepajėgi nutraukti, spjauk ant jų – gal pradės rūdyti.