Gardine pagerbtas garsiojo kalbininko Jono Jablonskio atminimas

Lapkričio 19 dieną Lietuvos generalinio konsulato Gardine iniciatyva ant buvusios Berniukų gimnazijos pastato, kuriame 1912-1914 metais Jonas Jablonskis dėstė lotynų ir graikų kalbas, atidengta atminimo lenta didžiojo lietuvių kalbininko švietėjiškai veiklai Gardine įamžinti.

Atminimo lentą atidengė ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos generalinė konsulė Gardine Aušra Černevičienė, J. Jablonskio veiklos svarbą pažymėjo humanitarinių mokslų daktarė, centro „Lingua Lituanica“ direktorė Irena Kruopienė, Gardino J. Kupalos universiteto turizmo ir kultūros paveldo katedros vedėjas Sergejus Donskichas.
Ceremonijoje taip pat dalyvavo Gardino valdžios atstovai, renginys sutraukė didelį akademinės visuomenės, menininkų, lietuvių bendruomenės būrį, sulaukė žiniasklaidos dėmesio.

Gardinas, 2014-11-19

Lituanistų sambūris nuoširdžiai dėkoja Kęstučiui Kaminskui už suteiktą informaciją ir nuotrauką iš asmeninio archyvo.