Gediminui Jokimaičiui – 100

Poetas Gediminas Jokimaitis priklauso prarastosios kartos plejadai.
Jis išleido penkias poezijos knygas. Pirmoji „Vandenų muzika“ išėjo 1969 m., kai „jaunajam“ poetui buvo 49-eri. Vėliau: „Su naktim kalbėsiu“ (1971), Tu esi vasara“ (1978), „Rasa“ (1981), „Žiemos bijūnai“ (1988). Pasak K. Bradūno, „Tai vis subtilūs, klasikiniai posmai ir laisvo eiliavimo struktūros, kuriose jauti autoriaus kone apeiginį artumą gamtai. Bet ir neužsiskleidimą vien tik joje. Jauti drauge ir to, sakytume, dvasingai gamtinio žmogaus dar visokios taršos neaptemdytą žvilgsnį į visą kasdieninę bei buitinę aplinką, net į istorinio laiko slinktį ir kultūrinių klodų gilmenis…“ (Kazys Bradūnas. „Aidai“, 1987 m., Nr.1).
Virtuali paroda  POETAS GEDIMINAS JOKIMAITIS

Vidurnakčio lyrikoje Gedimino Jokimaičio eiles skaito Virgilijus Kubilius