Giedrius Subačius. In memoriam Vincas Urbutis (1929 – 2015)

Pasitraukė iškilus baltistas, lituanistas, kalbininkas, etimologas, žodžių darybos
specialistas, leksikografijos istorikas profesorius Vincas Urbutis
(1929-02-26–
2015-07-12). visą gyvenimą dirbęs Vilniaus universitete, jis parašė daug reikšmingų mokslo monografijų, studijų, straipsnių. Buvo gimęs Petraičių kaime (Mažeikių raj.). Palaidotas Židikuose. apdovanotas Lietuvos mokslo premija (1999).

In_memoriam_Vincas_Urbutis_1929_2015