Gintarė Judžentytė. 25-oji – jubiliejinė – Jono Jablonskio konferencija

Rugsėjo 27–28 d. įvyko tradicinė Jono Jablonskio konferencija, kasmet pakaitomis rengiama Vilniaus universitete arba Lietuvių kalbos institute. Šiais metais tarptautinės konferencijos dalyvius priėmė Vilniaus universitetas. Kaip rašo straipsnio autorė ir viena iš konferencijos organizatorių Gintarė Judžentytė,  jubiliejinės konferencijos tikslai ir siekiai įgyvendinti su kaupu: „akademinis dialogas tarp variantiškumo aspektais besidominčios tarptautinės lingvistų bendruomenės narių įvyko – po kiekvienos sekcijos pranešimų aktyviai ir vaisingai diskutuota; pasidalyta mokslinė patirtis buvo naudinga tiek Lietuvos, tiek kitų šalių mokslininkams: labai daug kalbėta apie metodologinius klausimus, įvertintos dominuojančios lingvistinės mokyklos ir kt. Bendrinės kalbos sekcijos užsienio mokslininkų pranešimai patvirtino mintį, kad kitos kalbos taip pat susiduria su anglų kalbos įtaka įvairiuose kalbos lygmenyse ir diskursuose. O svarbiausia – per šią jubiliejinę konferenciją atsiskleidė dar vienas naujas Jablonskio veidas – modernusis Jablonskis, savo be galo plačiu domėjimosi sričių spektru sugebantis vienyti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio kalbininkus.“

Maloniai prašome prenumeruoti „Gimtąją kalbą“.

Gintarės Judžentytės straipsnis skelbiamas Lituanistų sambūriui bendradarbiaujant su „Gimtosios kalbos“ redakcija.

GK 2018-10_Judzentyte_25 Jono Jablonskio konf