GK rašo | Birutė Jasiūnaitė. Gyvūnai tradicinėje frazeologijoje ir etninėje kultūroje. Kregždė

Žmonės seniai yra pastebėję, kad kregždės išlekia ir grįžta iš šiltų kraštų tam tikromis dienomis: „Ant švento Jurgio (balandžio 23 d.) kregždė parlek“ (Gruzdžiai); „Ant Šilinės (rugsėjo 8 d.) kregždė išlek“ (Gruzdžiai). Ką žmonės kalba apie kregždes, kodėl jos tokios mėgstamos lietuvių tradicinėje kultūroje, „Gimtosios kalbos“ rugpjūčio mėn. numeryje nagrinėja Vilniaus universiteto profesorė Birutė Jasiūnaitė.
Jasiūnaitė_GK_2020-08

MELC leidžiamo „Gimtosios kalbos“ žurnalo PDF varianto prenumeratorius el. paštu jau prieš keletą dienų pasiekė rugpjūčio mėnesio numeris. Skaitytojai, užsisakę spausdintą žurnalo variantą, leidinį gaus netrukus.

Maloniai primename, kad melc.lt  e. knygyne visada galima užsiprenumeruoti visus dvylika 2020 metų „Gimtosios kalbos“ numerių PDF formatu (žr. https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata).

Nuoširdžiai kviečiame rašyti „Gimtajai kalbai“ – nuo 2020 metų žurnalas turi skiltį „Pedagogo užrašai“, skirtą mokyklinei lituanistikai.