GK rašo | Donata Katinaitė, Inga Hilbig. Norėčiau atsisakyti: lietuvių atsisakymai ir jų mandagumas

Atsisakymas yra atsakas į kito inicijuotą pasakymą: kvietimą, siūlymą, patarimą ar prašymą. Tai nepageidaujamas atsakas – jo nesitikima, todėl dažnai reikia pasistengti atsisakyti mandagiai. Nepasirinkęs tinkamos raiškos, atsisakantysis rizikuoja įžeisti, priversti kitą pasijusti nepatogiai, pakenkti santykiams. Nors atsisakymas yra universalus šnekos aktas, t. y. egzistuoja, tikėtina, visose kalbose ir kultūrose, mandagumo normos ir kalbinės raiškos priemonės gali labai įvairuoti.
Kas būdinga lietuvių atsisakymams, „Gimtosios kalbos“ gegužės mėn. numeryje domėjosi Vilniaus universiteto filologės Donata Katinaitė ir dr. Inga Hilbig.
Katinaitė Hilbig_2021-05

Mielieji lituanistai, GK-nr-05-2021 anotacijaiMELC leidžiamo „Gimtosios kalbos“ žurnalo PDF varianto prenumeratorius el. paštu jau pasiekė naujausias numeris. Skaitytojai, užsisakę spausdintą žurnalo variantą, leidinį gaus netrukus.

Maloniai primename, kad dar MELC galima užsisakyti „Gimtąją kalbą“ (https://www.melc.lt/lt/leidiniai/23-gimtoji-kalba)

Nuoširdžiai kviečiame rašyti „Gimtajai kalbai“ – nuo 2020 metų žurnalas turi skiltį „Pedagogo užrašai“, skirtą mokyklinei lituanistikai.