GK rašo | Lionė Lapinskienė. Apie Petro Būtėno „Lietuvių kalbos konspektą“ (Petro Būtėno 125-mečiui)

1944 m. liepą mokytojas kalbininkas Petras Būtėnas pasitraukė iš Lietuvos ir, kol 1949 m. išvyko į JAV, gyveno Vokietijos pabėgėlių stovyklose. Ten veikusių lietuviškų mokyklų mokytojai juto mokomųjų priemonių, vadovėlių gimtąja kalba ir grožinės literatūros trūkumą. Būtėnas gaudavo nemažai mokytojų laiškų su pasiguodimais, kad neturi iš ko mokyti gimtosios kalbos, kiti rašė pra­šydami konkrečiai patarti, kaip per pamokas išdėstyti vieną ar kitą temą. Nelengva buvo dirbti ir pačiam Būtėnui savo su­organizuotuose kursuose, kuriuos lankė būsimieji pradžios mokyklų mokytojai. Siekdamas užpildyti spragas, dar Štadės pabėgėlių stovykloje – tai buvo 1948 m. gegužės 29 d. – baigė rašyti ir jau Zėdorfe išleido 145 p. apimties „Lietuvių kalbos konspektą mokytojų kursams ir gimnazijai“.  Pabėgėlių stovyklų gyvenimo sąlygomis tai buvo puikus vadovėlis ir labai reikalinga pagalba mokytojams.
Lapinskienė_GK_2021-08

Mielieji lituanistai,

MELC leidžiamo „Gimtosios kalbos“ žurnalo PDF varianto prenumeratorius el. paštu jau pasiekė naujausias numeris. Skaitytojai, užsisakę spausdintą žurnalo variantą, leidinį gaus netrukus.

Nuoširdžiai kviečiame rašyti „Gimtajai kalbai“ – nuo 2020 metų žurnalas turi skiltį „Pedagogo užrašai“, skirtą mokyklinei lituanistikai.

Primename, kad jau prasidėjo žurnalo prenumerata 2021 metams.

Iki 2021 m. gruodžio 20 d. žurnalą galima užsisakyti svetainėje www.melc.lt.

Skaitytojams siūlomi du prenumeratos variantai:

tradicinis spausdintas leidinys (1–12 mėn.) – 18,99 Eur, prenumeratos nuoroda: https://www.melc.lt/lt/prenumerata/740-gimtoji-kalba-2022-m-metu-sausiogruodzio-men-prenumerata

žurnalas PDF formatu (1–12 mėn.) – 14,52 Eur (siunčiama kas mėnesį el. paštu), prenumeratos nuoroda; https://www.melc.lt/lt/prenumerata/741-gimtoji-kalba-2022-metu-sausiogruodzio-men-pdf-formato-prenumerata

Užsienio skaitytojams, prenumeruojantiems tradicinį spausdintą leidinį, metų prenumeratos kaina – 36 Eur (siunčiama kas mėnesį paštu, pristatymo išlaidos įskaičiuotos).