GK rašo | Nida Poderienė. Kaip mokiniai vertina gimtąją kalbą ir jos kūrybines galias?

Ką aprėpia etnolingvistinio gyvybingumo samprata ir kaip apibrėžiamas kalbinis gyvybingumas? Kokį Lietuvos visuomenės požiūrį į lietuvių kalbą atskleidžia nacionalinės tapatybės savivokos tyrimai? Koks mokinių požiūris į kalbos reikšmę etninei tapatybei ir kaip jis susijęs su mokinių amžiumi? Šiuos klausimus „Gimtosios kalbos“ rugpjūčio mėn. numeryje nagrinėja Nida Poderienė.
Poderienė_GK_2020-08

MELC leidžiamo „Gimtosios kalbos“ žurnalo PDF varianto prenumeratorius el. paštu jau prieš keletą dienų pasiekė rugpjūčio mėnesio numeris. Skaitytojai, užsisakę spausdintą žurnalo variantą, leidinį gaus netrukus.

Maloniai primename, kad melc.lt  e. knygyne visada galima užsiprenumeruoti visus dvylika 2020 metų „Gimtosios kalbos“ numerių PDF formatu (žr. https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata).

Nuoširdžiai kviečiame rašyti „Gimtajai kalbai“ – nuo 2020 metų žurnalas turi skiltį „Pedagogo užrašai“, skirtą mokyklinei lituanistikai.