GK rašo | Vidas Garliauskas. Dėl lietuvių vietų vardų XVI amžiaus Raseinių žemės teismo knygose

Antbrastis, Dirbimai, Dugnai, Kęsija, Klevija, Lokiakaimis, Pakarškalnis, Stabų tiltas, Žvirblių laukas, Po Agla kepurėtąja skynimas, Pęslo Prapuolimas – tai tik keletas vietovardžių, pakliuvusių į latvių tautosakininko, archyvaro Janio Spruogio, 1866–1915 m. dirbusio Vilniaus centriniame archyve, sudarytą „Senosios Žemaičių žemės XVI amžiaus geografijos žodyną“ (Vilnius, 1888). Žodyną archyvaras parengė remdamasis Raseinių žemės teismo 1575–1599 m. knygomis. Žodyną jis sudarė iš keturiasdešimties teismo knygų išrinkęs apie 14 tūkst. vietovardžių. Nors vietovardžių for­mos Spruogio žodyne pateiktos oficialiąja XIX a. rusų rašyba, šis darbas turi didelę išliekamąją vertę, nes jame gausu vertingos lituanistinės medžiagos. Spruogio surinktus XVI a. lietuvių kalbos faktus būtina tirti įvairiais filologiniais ir nefilologiniais aspektais.
Garliauskas_GK_2021-08

Mielieji lituanistai,

MELC leidžiamo „Gimtosios kalbos“ žurnalo PDF varianto prenumeratorius el. paštu jau pasiekė naujausias numeris. Skaitytojai, užsisakę spausdintą žurnalo variantą, leidinį gaus netrukus.

Nuoširdžiai kviečiame rašyti „Gimtajai kalbai“ – nuo 2020 metų žurnalas turi skiltį „Pedagogo užrašai“, skirtą mokyklinei lituanistikai.

Primename, kad jau prasidėjo žurnalo prenumerata 2021 metams.

Iki 2021 m. gruodžio 20 d. žurnalą galima užsisakyti svetainėje www.melc.lt.

Skaitytojams siūlomi du prenumeratos variantai:

tradicinis spausdintas leidinys (1–12 mėn.) – 18,99 Eur, prenumeratos nuoroda: https://www.melc.lt/lt/prenumerata/740-gimtoji-kalba-2022-m-metu-sausiogruodzio-men-prenumerata

žurnalas PDF formatu (1–12 mėn.) – 14,52 Eur (siunčiama kas mėnesį el. paštu), prenumeratos nuoroda; https://www.melc.lt/lt/prenumerata/741-gimtoji-kalba-2022-metu-sausiogruodzio-men-pdf-formato-prenumerata

Užsienio skaitytojams, prenumeruojantiems tradicinį spausdintą leidinį, metų prenumeratos kaina – 36 Eur (siunčiama kas mėnesį paštu, pristatymo išlaidos įskaičiuotos).