GK rašo|Kalbininko Prano Kniūkštos gyvenimas tarp kalbos ir politikos – visuomenei

Gegužės 30 d. Kalnalyje (Kretingos r.) į paskutinę kelionę palydimas kalbininkas Pranas Kniūkšta.
„Prano Kniūkštos darbų laukas buvo platus ir įvairiapusis, lietuvių kalba jam buvo ne tik tyrimų objektas, bet ir vertybė, kurią kasdien reikia puoselėti. Svarbiausios kalbininko veiklos kryptys buvo šios: 1) mokslo tiriamasis darbas Lietuvių kalbos institute; 2) kalbos norminamoji veikla (darbas Kalbos komisijoje ir rekomendacijos dėl kalbos reiškinių vartojimo); 3) kalbos politikos kūrimas (darbas rengiant teisės aktų, susijusių su lietuvių kalbos statusu ir vartojimu, projektus); 4) šviečiamoji ir ugdomoji veikla (mokslo populiarinamosios publikacijos, aktyvus dalyvavimas įvairiuose visuomeniniuose renginiuose ir seminaruose)“, – nekrologe rašo kalbininko mokinė ir darbų tęsėja doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.

Pranas Kniūkšta GK_05

GK-2020-05-virs-intern