Inga Stepukonienė. Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno literatūrinė veikla

Straipsnyje apžvelgiama dviejų iškilių Biržų krašto literatų – Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno – literatūrinė veikla nepriklausomoje Lietuvoje ir pokariu, aptariamos jų literatūrinės pažiūros, siekis kurti aktyvią lietuvių literatūros kritiką ir skatinti modernėjimo procesus literatūroje. Veržlaus kūrybinio talento literatūros kritikai, talentingi originaliosios literatūros kūrėjai, net ir atsidūrę rezistencijos kovotojų gretose, gausiai verčia užsienio literatūros kūrinius, B. Krivickas tampa aktyviu pogrindinės spaudos leidėju ir autoriumi, kuria originalią poeziją.
Inga Stepukonienė-B.Krivicko ir M.Indriliūno lit.veikla