Irenos Smetonienės knyga „Kalbos normos praktika“ elektroniniu pdf formatu.

Vilniaus universiteto leidykla kviečia susipažinti su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorės dr. Irenos Smetonienės knyga „Kalbos normos praktika“.

„Visada išgirstu klausimų: „Kam mums reikia tos normos mokytis?“; „Argi gimtakalbiai gali daryti klaidų?“; „Taisyklingumas yra mūsų kalbininkų išmonė“ ir t. t. Apie tai išgirsite per pačią pirmą paskaitą, o tiems, kurie sklaidys tik šios elektroninės mokomosios priemonės puslapius, pacituosiu vokiečių pedagogo ir rašytojo Dietricho Schwanitzo knygos „Ką turi žinoti kiekvienas išsilavinęs žmogus“ mintį: „…bet ir gimtosios kalbos reikia mokytis, ir tam tenka skirti didumą vokiečių kalbos pamokų. Pirmučiausia ir svarbiausia išmokti tai, ką šneki, išdėstyti raštu. Kaip žinia, rašytiniam tekstui privalu kur kas labiau paisyti logikos, minčių nuoseklumo, sintaksės taisyklių, kompozicijos dėsnių, sakinių tarpusavio ryšio ir argumentacijos. Kad įgustum šitaip rašyti, reikia be galo daug dirbti“, – knygos pratarmėje teigia autorė.

Šios knygos tikslas – pažiūrėti į normos mokymą kiek kitaip: akcentuojama ne pati klaida (išskyrus kai kurias leksikos klaidas), o parodoma, kokia turi būti norminė vartosena, ji paremiama glausta teorija. Netaisyklingi kalbos vartosenos atvejai pateikiami tik užduotyse. Taip norėta išvengti besaikio klaidų akcentavimo ir kartais pačių klaidų mokymo. Knyga skirta būsimiems lietuvių kalbos specialistams, jau išmanantiems kalbos sistemos dalykus, tačiau tinka ir kitų specialybių studentams, besimokantiems specialybės kalbos arba kalbos kultūros.

Knyga išleista elektroniniu PDF formatu, ją atsisiųsti galima čia.

VU-FilF