Išėjo 12-asis „Gimtosios kalbos“ (2018) numeris

Jau pasirodė „Gimtosios kalbos“ gruodžio mėnesio numeris. Jame skelbiama puiki Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės kalba, pasakyta atsiimant Felicijos Bortkevičienės Kalbos premiją, Andželikos Gaidienės straipsnį apie veiksmažodžio „kentėti“ vartoseną, rasite ir kitų įdomių publikacijų.
Taip pat primename, kad žurnalo prenumerata 2019 metams vyksta iki sausio 20 dienos. Kviečiame prenumeruoti popierinį arba pdf formato variantą. Užsisakyti „Gimtąją kalbą“ galima ne tik pašte, bet ir internetu: https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata

gk2018