Išėjo 12-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

Paskutiniame 2019 metų „Gimtosios kalbos“ numeryje Laimutis Bilkis apibendrina ką tik pasibaigusius Vietovardžių metus, Gintautas Grigas kviečia prisidėti prie feisbuko programos dialogų tekstų vertimo, Rita Urnėžiūtė rašo apie naujus Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų kandidatus, Aušra Rimkutė-Ganusauskienė – apie terminologų konferenciją, Anželika Gaidienė – apie skyrybos taisyklėms skirtą seminarą.

GK 2019 nr. 12

Laimutis Bilkis. Vietovardžių metų prasmė                                    3

Prie Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų Vietovardžių metų minėjimo prisidėjo daugelis Lietuvos savivaldybių, muziejų ir bibliotekų, taip pat Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Valstybinė kalbos inspekcija, Etninės kultūros globos taryba, Registrų centras, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Kultūros, Švietimo, mokslo ir sporto, kitos ministerijos ir institucijos. Nors didesniems vietovardžių tvarkymo, sklaidos, mokslinio tyrimo darbams Vietovardžių metais lėšų neskirta, pats tokių metų paskelbimo faktas labai sveikintinas, nes paskatino institucijas ir gyventojus susidomėti savo šalies ar apylinkių, gimtųjų vietų vardais, jų svarba ir išsaugojimu. Norėtųsi, kad kilęs domėjimosi vietų vardais sąjūdis taptų didesnių darbų pradžia.

Aktualijos

Verčiame feisbuką (Gintautas Grigas) 13

Feisbukas – populiariausias socialinis tinklas. Originali šio tinklo kalba yra anglų. Nuo 2008 m. feisbuko programos dialogų tekstus pradėta versti į kitas kalbas ir dabar jie yra verčiami jau į 163 kalbas. Tekstus verčia savanoriai. Sukurta speciali tekstų vertimo programa, turinti daug lanksčių galimybių. Straipsnyje pateikiama konkrečių pavyzdžių, kaip ja naudojantis galima versti arba tobulinti kitų vertėjų išverstus feisbuko programos dialogus.

Metų žodis ir Metų posakis – iš stebėtojų posto (Rita Urnėžiūtė) 21

Nuo 2019 m. rugpjūčio atsirado keliolika naujų kandidatų varžytis Metų žodžio rinkimuose: alfavitas, jerunda, gerovė, žirnelistika, Betoniškės ir kt., ir keliolika naujų pretendentų į Metų posakio titulą: neteisėta, bet įteisinta; visiškas kosmosas; mes dzūkai – ne paspirtukai; tėvynės labui ir kt.

 

Kronika       23

„Kronikos“  skyrelyje „Konferencijos, renginiai“ Aušra Rimkutė-Ganusauskienė apžvelgia LKI vykusią konferenciją „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, o Anželika Gaidienė – VGTU surengtą seminarą „Skyrybos naujovės ir bendrosios dalykinio stiliaus skyrybos klaidos bei trūkumai“.

2020 m. sukanka                                                                                26

„Gimtosios kalbos“ 2019 m. turinys                                                30

GK19Nr12_virs intern

 

Maloniai primename, kad „Gimtosios kalbos“ žurnalo 2020 metų prenumerata MELC svetainėje pratęsiama iki 2020 metų sausio 19 dienos. Užsiprenumeruoti leidinį galite čia: https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata