Išėjo 6-asis „Gimtosios kalbos“ (2019) numeris

„Gimtosios kalbos“ birželio mėnesio numeryje rašoma apie neigiamų emocijų raišką Žemaitės frazeologijoje, nagrinėjami pavardės Nausėda kirčiavimo variantai, siūlomas būdas, kaip kitakalbių mokyklų pradinukus mokyti lietuvių tarties ir kirčiavimo. Skelbiamas Vilniaus universiteto kalbininkų pareiškimas dėl valstybinės kalbos politikos klausimų, taip pat atnaujinti Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos nuostatai.

GK 2019 nr. 6

Diana Plachovičiūtė. Neigiamų jausmų raiška Žemaitės somatiniuose frazeologizmuose                              3

Lietuvių literatūros klasikė Žemaitė pagarsėjusi itin turtinga, žemaitiškai sodria leksika ir frazeologija. Ypač įdomūs ir saviti tie rašytojos vartojami frazeologiniai perkeltinės reikšmės junginiai, kuriuose per rega suvokiamą išorę – įvairius kūno judesius, veido mimiką – sugebama perteikti subtilius žmogaus vidinio pasaulio, psichikos niuansus.

Liūdesys, sielvartas, nusiminimas, gailestavimas, graudulys dažnai reiškiami frazeologizmais su dėmeniu širdis: širdį paperšo, širdis suskudo, širdį susiėsti, širdį gadinti, širdį užduoti. Su širdimi siejamas ir nerimas: į širdį imtis, per širdį dvilkt ir per širdį dvilktelėti, širdis ne vietoje.

Beveik visi gėdos būseną perteikiantys somatiniai frazeologizmai yra sudaryti su žodžiu akis: akis degti ir akis atidegti, akis badyti, kur akis kišti (dėti).

Neigiamų emocijų raiška Žemaitės frazeologijoje kur kas įvairesnė ir spalvingesnė negu teigiamų. Tai atspindi visoms kalboms bendrą tendenciją: neigiamai konotuoti žodžiai ir posakiai visada sudaro didžiąją emocinio žodyno dalį. Blogis, matyt, greičiau krinta visiems į akis, labiau žeidžia žmogų, todėl jo apraiškoms pavadinti pasitelkiama įvairesnių kalbos priemonių.

Bonifacas Stundžia. Kaip kirčiuoti pavardę Nausėda?                 7

Pavardė Nausėda būdinga žemaičiams. Gali būti keli jos kirčiavimo variantai –  2 kirčiuote (kilnojamasis kirtis, vardininko ir įnagininko kirčiuojama galūnė, o kitų linksnių priešpaskutinis skiemuo) ir 1 kirčiuote (visų linksnių kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo).

Pirmasis variantas senesnis, jis nurodomas daugelyje šaltinių. Pavardė kilusi iš Mažojoje Lietuvoje, ypač Frydricho Kuršaičio kirčiuotuose darbuose, užfiksuoto bendrinio sudurtinio daiktavardžio nausėda (: naujas + sėsti, sėda, -o) „naujasėdys, -ė, t. y. naujakurys, -ė“. Šis bendrinis žodis yra 2 kirčiuotės, kitaip tariant, turi kilnojamąjį kirtį.

Antrasis kirčiavimo variantas, matyt, bus atsiradęs pagal analogiją su tokiais sudurtiniais asmenvardžiais ir bendriniais žodžiais, kuriuose nėra prieigaidžių kaitos ir visų linksnių kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo: Daugėla, Dirgėla, Pelėda, pelėda ir pan.

Artimiausia aptariamosios pavardės giminaitė yra kitos linksniuotės pavardė Nausėdas, irgi kirčiuojama 2 kirčiuote.  Kalbininkas Antanas Salys dar yra užfiksavęs variantą Nausėdas su pirmojo skiemens kirčiu (toks kirčiavimas taip pat būtų įmanomas pavardei su galūne –a).

Kuriuo iš nurodytųjų variantų kirčiuoti konkretaus žmogaus pavardę, reikia teirautis jos savininko. Straipsnio autoriaus duomenimis, tarp šios pavardės savininkų žemaičių yra paplitęs antrasis pavardės Nausėda kirčiavimo variantas, kai visų linksnių kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo.

Recenzijos

Socialinio darbo profesijos terminų žodynas (Aušra Rimkutė-Ganusauskienė)                                           10

Kauno kolegijos dėstytojų grupės parengtas žodynas, aprobuotas kaip mokomoji knyga studentams, skatina pasvarstyti, koks turėtų būti kiekvienos srities terminų žodynas, kas yra terminas ir terminų žodynas, kaip turėtų atrodyti terminų apibrėžtys.

Mums rašo

Lietuviško tarimo turėklai kitakalbiukams (Valdas Banaitis)       18

Laiško autorius siūlo būdą, kaip kitakalbių mokyklų pradinėse klasėse padėti vaikams mokytis lietuvių kalbos. Tas būdas – pratinti vaikus skaityti grožinės literatūros tekstus, kuriuose tam tikru šriftu būtų pažymėtos svarbiausios tarimo nuorodos: kirčiuotas skiemuo, kirčiuoto dvigarso dėmuo, trumpasis balsis ir pan.

Aktualijos

Antroji Lietuvių kalbos draugijos viktorina – laureatai ir prizininkai iš užsienio, netradicinės dovanos aktyviausiai gimnazijai (Rita Urnėžiūtė)                                 21

Gegužės 7 d. antrą kartą surengta virtuali Lietuvių kalbos draugijos viktorina. Kaip ir pernai, dalyviams reikėjo atsakyti į 25 klausimus – pažymėti vieną iš keturių siūlomų atsakymų. Susigaudyti, kurie atsakymai tinkamiausi, turbūt labiau sekėsi tiems dalyviams, kurie prisiminė, kad 2019-ieji – Juozo Tumo-Vaižganto, Prezidento Antano Smetonos, Pasaulio lietuvių, Žemaitijos ir Vietovardžių metai. Lengviausias klausimas viktorinos dalyviams buvo „Ką tiria toponimika?“ Iš atsakymo variantų „vietovardžius“, „asmenvardžius“, „visus tikrinius vardus“, „skolinius“ 1-ąjį variantą „vietovardžius“ pasirinko 82,9 proc. dalyvių. Tiek pat dalyvių neapsirikdami pažymėjo praleistą patarlės žodį „pyrago“: … ieškodamas ir duoną prarasi (kiti variantai buvo „mielių“, „druskos“, „vandens“).

Jau paskelbti viktorinos nugalėtojai ir prizininkai, apdovanoti pirmosios vietos laimėtojai, padėkota aktyviausiems dalyviams – Telšių Žemaitės gimnazijai. Lietuvių kalbos draugija laukia siūlymų ir pageidavimų 2020 m. viktorinai.

Vilniaus universiteto vyresnės kartos lituanistų kalbininkų pareiškimas „Dėl aktualių valstybinės kalbos politikos klausimų“                                                                                                                                                  24

Skelbiamas 2019 m. birželio 20 d. grupės Vilniaus universiteto lituanistų kalbininkų išplatintas pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos kalbos politikos ir kalbos praktikos klausimų.

Paskelbtas Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos laureatas ir atnaujinti premijos nuostatai                                                   27

Gegužės 27 d. Vilniuje įvyko Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos komisijos posėdis. Jame paskelbtas pirmasis šios atnaujintos premijos laureatas – kalbininkas, pedagogas, lietuvių kalbos dėstymo metodikos specialistas, ilgametis Vilniaus universiteto dėstytojas doc. dr. Bronius Dobrovolskis. Premija laureatui įteikta birželio 13 d. Panevėžyje.

Posėdyje taip pat patikslinti ir atnaujinti premijos nuostatai.

Kronika                                            30

Svajūnė Laurinėnaitė rašo apie Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvių kalbos instituto surengtą tarpdalykinę konferenciją „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai“.

Iš klausinių                                        32

Gitano Nausėdos pasvarstymai, kaip paprastai ir suprantamai kalbėtis su žmonėmis, prieš keletą metų išdėstyti vienoje „Žinių radijo“ laidoje.

GK19Nr06_intern