Išėjo 8-asis „Gimtosios kalbos“ (2018) numeris

Rugsėjis jau įsuko visus į naujų darbų verpetą, bet neužmirškime ir lituanistams svarbios spaudos. Tuoj skaitytojus pasieks „Gimtosios kalbos“ rugpjūčio numeris. Primename, kad „Gimtąją kalbą“ jau galima užsisakyti.
Norite išsiaiškinti, kas yra kolokacijos? Skaitykite ƒ„Gimtosios kalbos“ rugpjūčio numerį. Ten rasite Erikos Rimkutės irLauros Vilkaitės-Lozdienės  straipsnį Moterys ir vyrai portale delfi.lt: panašūs ar skirtingi?

Pastovieji žodžių junginiai, dažnai besikartojantys tam tikrų diskurso bendruomenių kalboje, vadinami kolokacijomis. Šie leksiniai vienetai yra lengvai atpažįstami, įprasti ir nuspėjami, pavyzdžiui: pastaruoju metu, darė stebuklus, priimti sprendimą, mesti iššūkį ir pan. Kolokacijos tiriamos įvairiais aspektais. Jas galima laikyti ir rodikliu, padedančiu nustatyti, kaip vaizduojamas vienas ar kitas reiškinys.

Laiške redakcijai Gintautas Grigas svarsto: Kas bendrauja socialiniame tinkle: dalyviai, vartotojai ar naudotojai? O gal nariai?

Laiško autorius atkreipia dėmesį, kad kalbant apie socialinius tinklus ne savo reikšme vartojami žodžiai vartotojai ir naudotojai. Svarstoma, kuo juos pakeisti. Pirmas siūlymas – suvokti socialinį tinklą kaip didelę nuolat veikiančią virtualią konferenciją. Antras siūlymas – žiūrėti į socialinį tinklą kaip į savitą bendruomenę.

Skaitykite autoriaus argumentus „Gimtojoje kalboje“!

Kiekvienam lituanistui reiktų apsilankyti Matiešionyse, prof. Jono Kazlausko gimtinėje. Būna metuose diena, kai Matiešionys tampa baltistikos židiniu. Apie tai rašo Rita Urnėžiūtė.

Antano Balašaičio straipsnis „Kalba ir kalbos darbininkai regionų kalendoriuose “ turi priversti susimąstyti: kada nors bus suskaičiuoti ir nūdienos lituanistų triūsas gimtosios kalbos baruose.

Atsiradus galimybei, kai kuriuos naujojo numerio straipsnius paskelbsime svetainėje, tačiau primename būtinybę prenumeruoti „Gimtąją kalbą“.