Išleista knyga apie Lietuvos akademinę filosofiją

Išleista M. Pivoriūtės ir M. P. Šaulausko mokslo studija „Nūdieniai Lietuvos akademinės filosofijos profiliai: bylotojai ir bylos“.
Nudieniai_Lietuvos_akademines_filosofijos_profiliai_Page_001

Ši knyga yra pirmasis nuoseklia sistematika grįstas mėginimas pamatyti nūdienės Lietuvos akademinės filosofijos visuminį lauką, jo dalyvių ir jų gvildenamos problematikos metmenimis: kas lemia esamą Lietuvos filosofinio diskurso profilį XXI amžiuje sulig galiojančiais tyrėjų akademinio statuso įverčiais ir šių tyrėjų plėtojamais akademinės tematikos skerspjūviais.

Ši studija nesiekia kokybiškai įvertinti esamos Lietuvos akademinės filosofijos būklės „brandos“, „pažangos“, „gilumos“ ir pan. terminais. Toks vertinimas visų pirma pareina nuo įvairių vertybinių nuostatų (religinių, politinių, moralinių ir kitokių), kuriomis bus grindžiama vienokia ar kitokia kokybinė tyrimo rezultatų interpretacija.
E-knygą galima atsisiųsti čia
VU Filosofijos