Išrinktas naujas Vilniaus universiteto rektorius – juo tapo istorikas Rimvydas Petrauskas

Baigėsi Vilniaus universiteto (VU) rektoriaus rinkimai. VU Taryba nauju universiteto vadovu penkerių metų kadencijai išrinko Rimvydą Petrauską. Šiuo metu jis yra VU Istorijos fakulteto dekanas. Išrinktasis rektorius pareigas pradės eiti 2020 m. balandžio 1 d.
Nuoširdžiausiai sveikindami, linkime prasmingų darbų!

Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus posto varžėsi šeši kandidatai. Tai profesorius habilituotas daktaras Jūras Banys, profesorius daktaras Tomas Davulis, profesorius daktaras Eimutis Juzeliūnas, profesorius daktaras Rimvydas Petrauskas, profesorius daktaras Ramūnas Stepanauskas ir profesorius daktaras Artūras Žukauskas.

„Vilniaus universitetas, kaip stipriausia ir didžiausia aukštoji mokykla, turi imtis atsakomybės ir iniciatyvos – nelaukdamas valdžios atsakymų pasiūlyti įvairių problemų sprendimo variantus.

VU jau dabar peržengia nacionalinio universiteto lygį. Kuo toliau, tuo labiau tai stiprės. Mūsų vieta – tarp stipriausių Europos universitetų“, – neseniai LRT.lt sakė 47 metų istorikas R.Petrauskas.

Išrinkti naująjį VU rektorių Tarybai prireikė dviejų balsavimo ratų. Pirmajame rate nė vienas kandidatas nesurinko reikiamos Tarybos narių balsų daugumos.

Kaip paskelbė VU, į antrąjį balsavimo ratą pateko prof. dr. Ramūnas Stepanauskas ir prof. dr. Rimvydas Petrauskas. Daugiausia balsų Tarybos nariai skyrė prof. dr. Rimvydui Petrauskui, kuris gavo 8 balsus.

Prof. dr. Rimvydas Petrauskas yra VU Istorijos fakulteto dekanas, Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas, Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, Valstybinės lituanistinių tyrimų sklaidos programos pirmininkas, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidentas, Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos narys, Vasario 16-osios fondo tarybos narys, buvęs Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys.

Vadovaujantis VU statutu, rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 7 Tarybos nariai iš 11. Jeigu balsuojant pirmąkart nė vienas kandidatas nesurenka nustatytos balsų daugumos, rengiamas antras balsavimo ratas, kuriame dalyvauja daugiausia ir vienodai balsų surinkę kandidatai.

Trečiasis balsavimo ratas rengiamas, jei per pirmuosius du ratus nė vienas kandidatas nesurenka nustatytos balsų daugumos. Trečiajame rate rektorius išrenkamas ne mažesne kaip 5 balsų dauguma, kiekvienam posėdyje dalyvaujančiam Tarybos nariui balsuojant atvirai už arba prieš vieną iš kelių daugiausia ir vienodai balsų antrajame balsavimo rate surinkusių kandidatų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatą lemtų posėdžiui pirmininkaujančio Tarybos nario balsas.

Dėl VU rektoriaus pareigų, be prof. dr. Rimvydo Petrausko, varžėsi dar 5 kandidatai: Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. habil. dr. Jūras Banys, VU Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Tomas Davulis, Nacionalinio fizinių ir technologijos mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. dr. Eimutis Juzeliūnas, „Bigelow“ vandenynų mokslų laboratorijos Vienos ląstelės genomikos centro JAV direktorius, vyresnysis mokslininkas prof. dr. Ramūnas Stepanauskas bei dabartinis VU rektorius prof. dr. Artūras Žukauskas.

VU rektorius – tai vienasmenis VU valdymo organas ir VU vadovas, kuris kartu su Taryba ir Senatu rūpinasi VU autonomijos, bendruomenės savivaldos užtikrinimu ir veiklos kokybe.

Vadovaujantis universiteto statutu, rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 7 Tarybos nariai iš 11. Jeigu balsuojant pirmąkart nė vienas kandidatas nesurenka nustatytos balsų daugumos, rengiamas antras balsavimo turas, kuriame dalyvauja daugiausiai ir vienodai balsų surinkę kandidatai.

Jeigu ir pakartotinai nė vienas kandidatas nesurenka nustatytos balsų daugumos, rengiamas trečiasis balsavimo ratas, kuriame rektorius išrenkamas ne mažesne kaip penkių balsų dauguma, kiekvienam posėdyje dalyvaujančiam Tarybos nariui balsuojant atvirai už arba prieš vieną iš kelių daugiausia ir vienodai balsų antrajame balsavimo ture surinkusių kandidatų.

Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatą lemia posėdžiui pirmininkaujančio Tarybos nario balsas.

 

Apie R. Petrauską

1990–1997 m. Rimvydas Petrauskas studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1998 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje. Studijavo ir stažavosi Bazelio, Berlyno Laisvajame, Greifsvaldo, Krokuvos universitetuose, Herderio institute Marburge.

2001 m. lapkričio 16 d. Vilniaus universitete apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją „Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a.: sudėtis-struktūra-valdžia“.

Tyrinėjimų kryptis – XIII–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija, Viduramžių recepcija moderniojoje visuomenėje.

Nuo 2007 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas, nuo 2010 m. profesorius.

Nuo 2012 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas. Lietuvos Mokslų akademijos tikras narys. Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas.

LRT