Įvyko Lietuvių kalbos draugijos XX suvažiavimas

Rugsėjo 26 d. vykusiame Lietuvių kalbos draugijos suvažiavime patvirtintos praėjusių metų ir visos trejų metų kadencijos veiklos ataskaitos bei finansinės ataskaitos, tartasi dėl LKD veiklos turinio ir suvažiavimų rengimo formų, nutarta sudaryti darbo grupę, kuri atnaujintų 2005 m. patvirtintus LKD įstatus. Trejų metų kadencijai išrinkta LKD taryba, valdyba ir revizijos komisija.
LKD valdyba:
prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė (pirmininkė),
dr. Kęstutis Kaminskas,
akad. prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia (pavaduotojas),
Rita Urnėžiūtė (sekretorė),
doc. dr. Vidas Valskys.
LKD taryba:
Silvija Baranauskienė (Šiauliai),
Daiva Beliokaitė (Kalbos tvarkytojų grupė),
prof. dr. Albinas Drukteinis (Klaipėda),
dr. Aušra Ganusauskienė (Jurbarkas),
Vidas Garliauskas (Vilnius),
Birutė Goberienė (Panevėžys),
dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė (Kelmė, Šiauliai),
prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė (Šiauliai),
prof. dr. Irena Kruopienė (Vilnius),
Vilma Leonavičienė (Vilnius),
Algirdas Malakauskas (Šiauliai),
Alma Paulauskienė (Kelmė),
prof. dr. Regina Rinkauskienė (Vilnius),
Rytas Tamašauskas (Kėdainiai),
Rita Urnėžiūtė (Vilnius).
Tarybos pirmininke išrinkta dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė.
Revizijos komisija:
Emilija Gedraitienė,
Birutė Simanavičienė,
doc. dr. Regina Venckutė (pirmininkė).
Po suvažiavimo surengta ekskursija po Sapiegų rūmus ir Trinitorių vienuolyno ir bažnyčios pastatų kompleksą.

Sutelktumo, kryptingų planų ir sėkmingų darbų!

LKdraugija