Įvyko „Lituanistų sambūrio“ ataskaitinis susirinkimas

Kaip ir skelbta, lapkričio 25 d. Lituanistų sambūrio nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą. Išklausėme valdybos pirmininkės ir finansų komisijos ataskaitą, išrinkome valdybą, kurią įgaliojome pirmame posėdyje pasiskirstyti pareigomis. Apie tai visi Lituanistų sambūrio nariai bus informuoti.

Išklausėme dr. Ritos Tūtlytės įdomų ir labai informatyvų pranešimą apie Kazio Bradūno poeziją ir jos įtaką Sigitui Gedai, Marcelijui Martinaičiui, Justinui Marcinkevičiui.
Poeto Kazio Bradūno, kurio 100-osios gimimo metinės artėja, įtaigiai, jautriai ir be galo jautriai pasakojo apie savo Tėvo gyvenimą ir kūrybinę veiklą. Vėliau aplankėme Kazio Bradūno ir Kazimieros Bradūnienės butą (buvome pirmieji vieši lankytojai), kuriame jiedu, grįžę į Lietuvą, gyveno 17 metų.
Kelios susirinkimo ir apsilankymo K. K. Bradūnų bute akimirkos.

2016-11-25-3 2016-11-25-4 2016-11-25-5 2016-11-25-6 2016-11-25-7 2016-11-25-8 2016-11-25-9 2016-11-25-10 2016-11-25-11 2016-11-25-12 2016-11-25-13 2016-11-25-14 2016-11-25-15 2016-11-25-16 2016-11-25-17 2016-11-25-18 2016-11-25-19 2016-11-25-20 2016-11-25-21 2016-11-25-22