IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas

Tarptautinės dialektologijos ir geolingvistikos asociacijos (SIDG, http://www.geo-linguistics.org) inicijuota Dialektologijos ir geolingvistikos kongreso idėja gyvuoja nuo 1993 m., kai Budapešte (Vengrija) buvo surengtas pirmasis kongresas. Iki šiol kas treji metai kongresai organizuojami skirtingose SIDG šalyse narėse (1997 m. jis vyko Amsterdame (Nyderlandai), 2000 m. – Liubline (Lenkija), 2003 m. – Rygoje (Latvija), 2006 m. – Bragoje (Portugalija), 2009 m. – Maribore (Slovėnija), 2012 m. Vienoje (Austrija), o 2015 m. – Famagustoje (Šiaurės Kipro Turkų Respublika)). Šių kongresų tikslas yra skatinti tarptautinį dialektologijos ir geolingvistikos institucijų ir tyrėjų bendradarbiavimą, suteikiant galimybę skirtingų pasaulio šalių mokslininkams pasidalyti turima patirtimi, pristatyti tradiciniais ir naujais metodais paremtus dialektologijos ir geolingvistikos tyrimus, diskutuoti aktualiomis dialektologijos ir geolingvistikos temomis.

2018 m. liepos 23–27 d. Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos mokslų akademija, Šiaulių universitetas ir Vilniaus universitetas maloniai kviečia dalyvauti IX TARPTAUTINIAME DIALEKTOLOGIJOS IR GEOLINGVISTIKOS KONGRESE, kuris vyks Vilniuje, Lietuvoje. Nuoširdžiai tikimės, kad šis kongresas gausią akademinę bendruomenę sutelks produktyviam darbui ir diskusijoms.

Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas ir Lietuvos mokslų akademija pristato galutinę IX TARPTAUTINIO DIALEKTOLOGIJOS IR GEOLINGVISTIKOS KONGRESO, kuris vyks Lietuvoje 2018 m. liepos 23–27 dienomis, programą!

PROGRAMA

TEZĖS

Į kongresą atvyksta dalyviai ir svečiai net iš 28 skirtingų šalių.

Plenariniai pranešėjai:

Prof. Dr. Frans Hinskens
Meertens Instituut (KNAW)
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Juan-Andrés Villena-Ponsoda
Professor of General Linguistics
Universidad de Málaga

Dr. Chris Montgomery
Senior Lecturer in Dialectology
School of English Deputy Admissions Director, UK

Dr. Christoph Purschke
Unité de Recherche IPSE (Identités, Politiques, Sociétés, Espaces)
Institut fir lëtzebuergesch Sprooch- a Literaturwëssenschaft
Université du Luxembourg

Atidarymas vyks Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius) 2018 m. liepos 23 d.

LKI