Jaunųjų kultūros mėnraščiui „Sietynas“ – 30

1988 metų vasarą pradėjo eiti „Sietynas“ – „Jaunųjų kultūros mėnraštis“, kurį leido Virgilijus Gasiliūnas, Liudvikas Jakimavičius, Darius Kuolys, Vytautas V. Landsbergis, Gediminas Mikelaitis, Valdas Papievis. Viršelį piešė Šarūnas Leonavičius.
„Sietynas“ ėjo 1988–1991 metais. Išėjo 10 numerių.
„Sietyne“ pirmą kartą išspausdinti Dalios Grinkevičiūtės „Atsiminimai“ (vėliau tas tekstas buvo leidžiamas kitu pavadinimu – „Lietuviai prie Laptevų jūros“) ir kiti lietuvių savimonei svarbūs tekstai.
Ačiū „Sietyno“ leidėjams ir autoriams!
001
Pirmo „Sietyno“ numerio viršelis