Juditai Vaičiūnaitei – 80

Šiandien Juditai Vaičiūnaitei, kuri dažnai vadinama miesto ir meilės poete, būtų sukakę 80. Jai meilė – tai ir begalinis laukimas, ištikimybė, ir pražūtingas nusivylimas… Poetei nebuvo nieko gražesnio už kasdienybę: „ji man yra pati gyvenimo poezija, o ne šventė ar kažkokie ypatingi plunksnos verti objektai. /…/ Labai branginu ir gerbiu patį gyvenimą, buvimą, tegu menkiausią, proziškiausią…“
Prisiminkime, paskaitykime.

Iš radijo aukso fondo (1994 metų įrašas)

Judita Vaičiūnaitė, TEKSTAI

Rimvydas Šilbajoris. Šviesa ir spalvos Juditos Vaičiūnaitės poezijoj

Poetės Juditos Vaičiūnaitės aštuoniasdešimtmečiui

Nugalėjusi užmarštį

„Literatūros akiračių“ laida, skirta Juditos Vaičiūnaitės 80-čiui

Virtuali paroda, skirta poetei Juditai Vaičiūnaitei