Juozui Baltušiui – 110. Virtuali paroda apie Juozą Baltušį

Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas, 1909–1991) – prozininkas, dramaturgas, publicistas. Sovietmečiu vienas populiariausių autorių, vėliau vertintas labai prieštaringai.
Bene brandžiausias Baltušio romanas – Sakmė apie Juzą (pirmas leidimas 1979). Romane sukuriamas nepolitizuotas, atviras, grynakraujis valstiečio Juzos paveikslas ir jo raida keičiantis skirtingoms santvarkoms, valdžioms, ideologijoms. Mylimai merginai ištekėjus už kito Juza įsikuria Kairabalės pelkėse ir ten kuriasi savo mikrokosmosą, atskirą gyvenimą, kurį bando apsaugoti nuo besikeičiančių politinių vėjų. Romano pasakojimas įtraukiantis, pasak V. Kubiliaus, „Juzos figūrą apgaubė poetinis autoriaus regėjimas, o baladinė įvykių eiga dar labiau pabrėžė jos apibendrinančią reikšmę ir pasakojimo nuotaikingumą, artimą liaudies dainai“.

Virtuali paroda Juozui Baltušiui – 110

Lit. archyvas