Jūratė Galinauskienė. Prof. Brigitos Speičytės paskaita gimnazistams „Apie Maironio modernumą ir paslapties kainą“

Vasario 25 dieną VU Filologijos fakulteto  Lietuvių literatūros katedros vedėja profesorė Brigita Speičytė suteikė Palangos senosios gimnazijos vyresniųjų klasių moksleiviams ir jų mokytojams galimybę išgirsti paskaitą „Vieno rinkinio poetas: Maironio Pavasario balsų  fenomenas“. Profesorė nuotolinės paskaitos metu kalbėjo apie tai, kad „Pavasario balsuose“ atsiskleidžia modernaus individo, atsiskiriančio nuo bendruomenės, būklė.

Ji akivaizdžiai parodė, kaip svarbu suvokti poezijos rinkinio visumą, lyrinio subjekto dvasios istorijos kelią. Interpretuotas eilėraštis „Nuo Birutės kalno“  Palangos gimnazistus nustebino egzistencinės gelmės atvėrimu, paskatino susimąstyti apie žmogiškos paslapties vertę ir kainą. Originalios, modernios profesorės įžvalgos leido suprasti, koks neišsemiamas mūsų Maironis, kaip atidžiai būtina žvelgti į poezijos tekstą, kiek daug priklauso nuo skaitančiojo intelekto, intuicijos, dvasios subtilumo. Profesorė asmeniniu pavyzdžiu mokiniams parodė, koks įdomus, dinamiškas gali būti lituanisto darbas.

Tokie susitikimai neišvengiamai palieka pėdsakus.
Mokiniai ir dabar, savaitei praėjus, dalijasi įspūdžiais apie paskaitą – taip jiems patiko, o mokytojos ne tik dėkoja Profesorei, bet ir linki mokiniams rinktis lituanisto kelią.

Lituanistų sambūris