Jūratė Pajėdienė. In memoriam Vytautas Ambrazas-Dubindris

2018 m. vasario 23 d. žemiškąją kelionę baigė profesorius Vytautas Ambrazas, kuris eiles skelbė Dubindrio slapyvardžiu.
„Gimtosios kalbos“ redakcijai maloniai leidus, skelbiame 3 žurnalo numeryje skelbtą Jūratės Pajėdienės nekrologą, skirtą profesoriui Vytautui Ambrazui atminti.
GK_2018-03_V. Ambrazui atminti