Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos „Taislius augyminis“ (I-III) pristatytas Kretingoje

Lkd-2016-logo1Kretingoje pristatytas originalia rašyba žemaitiškai parašytas pranciškonų vienuolio, pirmojo Lietuvos floros tyrinėtojo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771–1846) botanikos veikalas „Taislius augyminis“ (Augalų sistema), kurį išleido LKI.

Knygos „Taislius augyminis“ leidybos darbai pradėti 2003 m. 2009 m. buvo išleista pirmoji rankraščio dalis, 2014 m. – antroji, o 2015 m. – trečioji. Knygose spausdinami rankraščio perrašai su botaniniais ir tekstologiniais komentarais. Trečiojoje dalyje taip pat pateikiamos visame tekste pavartotų asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės bei apibendrinamieji tekstai, pristatantys J. A. Pabrėžą ir „Taislių augyminį“ anglų kalba.

Rengiant šias knygas bendradarbiavo trys institucijos: Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas, Lietuvių kalbos institutas ir Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė Rima Dirsytė šifravo dalį teksto, fotografavo Vytenis Sližys). Leidinio rengėja – Rita Šepetytė. Knygos rengimą 2006–2007 m. finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, leidimą parėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. Antrąją knygą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvos mokslo taryba. Ji išleista programos „Lituanistikos plėtra 2009–2013 m.“ lėšomis. Trečiosios knygos rengimą ir leidimą finansavo Lietuvos mokslo taryba.

2008 m. „Taisliaus augyminio“ rankraštis buvo įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą kaip nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektas.

„Taislius augyminis“ – ne tik fundamentalus šaltinis lietuvių kalbos istorijos, terminologijos raidos tyrinėtojams, lietuviškojo botanikos mokslo istorikams, bet ir įdomi knyga eiliniam skaitytojui.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos knygos „Taislius augyminis“ („Augalų sistema“) pristatyme dalyvavo Lietuvių kalbos ir Botanikos institutų mokslininkai.
LKI dr. Jolanta Zabarskaitė, dr. Albina Auksoriūtė,  BI dr. Valerijus Rašomavičius.

 

Kretinga, 2016-03-04 (68)Kretinga, 2016-03-04 (58)Kretinga, 2016-03-04 (48)Kretinga, 2016-03-04 (37)Kretinga, 2016-03-04 (24)Kretinga, 2016-03-04 (23)Kretinga, 2016-03-04 (21)

LKI logo