Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas, botanikas, Žemaitijos šventasis

Vrublevskių bibliotekos filmas apie botanikos mokslo tėvą Lietuvoje, pritaikiusį žemaičių kalbą rašybai.
Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771–1849) – kunigas, gydytojas, botanikas, Žemaitijos šventasis.
Jo „Taislius augyminis“ – didžiulis enciklopedinis leidinys, kuriame Ambraziejus Pabrėža apibūdino 643 augalus, publikuotas buvo tik 1900 metais Amerikoje, o 2009, 2014 ir 2015 metais išleistas trimis tomais ir Lietuvoje (LKI).

 

youtube_logo_mini