Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos komisija laukia siūlymų

Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos komisija iki gegužės 1 dienos laukia pretendentų kandidatūrų.
Premijos komisijai pateikiami šie dokumentai:
motyvuota rekomendacija (-os);
pretendento (-ų) gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas;
svarbiausių pretendento (-ų) darbų iš kriterijuose nurodytų sričių sąrašas (žr. pridedamų nuostatų 11 punktą);
siūlančio fizinio asmens ar juridinio asmens atstovo pasirašytas lydraštis, kuriame išvardyti visi pateikiami dokumentai.

Dokumentai, įrašyti PDF formatu, siunčiami el. paštu lkdraugija@gmail.com.
Premijos nuostatuose numatyta galimybė siūlyti pretendentus, teiktus ankstesniais metais ir nelaimėjusius premijos.
Pagarbiai (ir su geriausiais šventiniais linkėjimais)
LKD valdybos sekretorė Rita Urnėžiūtė
LKdraugija
nuostatai p. 1 nuostatai p. 2