Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos laureatas – profesorius Kazimieras Romualdas Župerka

Gegužės 28 d. surengtame kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos komisijos posėdyje šių metų laureatu išrinktas prof. habil. dr. KAZIMIERAS ROMUALDAS ŽUPERKA – žymus stilistikos specialistas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorius emeritas, Lietuvių kalbos draugijos garbės narys, ilgametis asociacijos „Baltų centras“ narys. Premiją profesoriui nutarta skirti už viso gyvenimo indėlį į lituanistikos tyrimus, mokyklinės lituanistikos plėtojimą, mokytojų ir viešosios kalbos specialistų rengimą, visuomenės švietimą.
Nuoširdžiausiai sveikiname gerbiamąjį Laureatą!

Župerka

Nuotraukos autorė doc. dr. Rūta Kazlauskaitė.

LKdraugija