Kalbininkui Pranui Kniūkštai – 80

Rugsėjo 24 dieną kalbininkui Pranui Kniūkštai sukanka 80 metų. Nuoširdžiausiai sveikiname Jubiliatą, dėkojame už įvairiuose lituanistikos baruose nuveiktus darbus, linkime sveikatos ir kūrybos džiaugsmo triūsiant lituanistikos baruose.
Kalbininko Prano Kniūkštos straipsnių galima rasti svetainėje pasinaudojus paieškos langeliu.

Apie kalbininką Praną Kniūkštą
Rasuolė Vladarskienė. Pranas Kniūkšta lietuvių kalbos kultūros baruose.
Albina Bataitytė. Gimtosios kalbos riteris – ir vienas lauke karys.
Aurimas Rapalis. Kalbininkas gimtojo krašto neužmiršo.