Kalbos politika: karas vyksta ar karo nėra?

Kovo 8 d. Vilniuje, Signatarų namuose, Lietuvių kalbos institutas surengė konferenciją „Nuo kalbos ideologijos prie kalbos politikos: lietuvių kalbos ateities perspektyvos“.
Pirmosios dalies tema buvo „Kalbos ideologija ir praktiniai kalbos laisvės suvaržymai versle, žiniasklaidoje ir gyvenime“, antrosios – „Kalbos politika ir teisinis reguliavimas – ateities perspektyvos“.
„Gimtosios kalbos“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė maloniai leido skelbti straipsnį, kuriame aptariama minėta konferencija.

GK 2018_04_Kalbos politika. Konferencija-Rita Urnėžiūtė

Straipsnis apie konferenciją skelbtas „Gimtosios kalbos“ žurnale (2018 m. balandis)