Kazimieras Garšva. Baltų kalbos ir baltistė

Akademikės Grasildos Blažienės mokslinių interesų sritys – prūsų, baltų kalbų onomastika, prūsistika ir baltistika, lyginamoji kalbotyra, kalbotyros istorija, šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai, Mažosios Lietuvos kultūros istorija, senųjų rankraščių paleografinė ir lingvistinė analizė, vertimo teorija ir praktika. Mokslininkė tiria senosios prūsų kalbos vietovardžius ir asmenvardžius, užfiksuotus neskelbtuose šaltiniuose – daugiausia lotyniškai ir vokiškai rašytuose Prūsijos hercogystės dokumentuose. Akademikė Grasilda Blažienė šiomis dienomis švenčia gražią sukaktį.
Nuoširdžiausiai sveikiname Jubiliatę!

Apie akademikės Grasildos Blažienės veiklą kviečiame skaityti Kazimiero Garšvos straipsnį, skelbtą „Gimtojoje kalboje“

GK_2019-08_Garsva
GK-2019-08-virs-intern
Maloniai primename, kad žurnalą „Gimtoji kalba“ jau galima užsiprenumeruoti (https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/prenumerata).
Arba (https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx)
Aktyvavus nuorodą, tereikia į leidinių paieškos langelį įrašyti „Gimtoji kalba“