Kazimierui Būgai – 140

Prieš 140 metų gimė Kazimieras Būga (1879 11 06–1924 12 02) – pirmasis lietuvis istorinės lyginamosios kalbotyros profesionalas, žymiausias mūsų etimologas.
IMG_3644

1985 m. Dusetose atidengtas paminklas, skirtas Kazimierui Būgai. Skulptorius Bronius Vyšniauskas
Kalbininkai Seinuose. Pirmas iš kairės sėdi Jurgis Šlapelis, Jonas Jablonskis, kun. Juozas Laukaitis, stovi Kazimieras Būga, Juozas Balčikonis. 1909 m.Kalbininkai Seinuose. Pirmas iš kairės sėdi Jurgis Šlapelis, Jonas Jablonskis, kun. Juozas Laukaitis, stovi Kazimieras Būga, Juozas Balčikonis. 1909 m.

Skirmantas Valentas yra pastebėjęs, kad „Kazimieras Būga (1879–1924) yra ne tik kalbotyros profesionalas, bet ir kalbotyros romantikas: jam rodėsi, kad nuosekliai dirbant vìsos lietuvių ir jų artimiausių giminaičių kalbõs paslaptys bus atskleistos, o senosios genčių rìbos gali būti nubrėžtos įsiklausius į upių ir ežerų vardus: „Kalbininkų tyrinėjimai parodė, kad kalbõs esama geriausio šaltinio istorijai. Tik reikia juo mokėti naudotis“, „Kur kurios tautos senovėje gyventa, gali mums pasakyti žemė: reikia tik ji mokėti paklausti ir jos atsakas suprasti“ – šie Būgos žodžiai geriausiai nusako jo tyrinėjimų esmę. “

Literatūra apie Kazimierą Būgą:

Būga (šaltiniai.info)

Kazimieras Būga (epaveldas.lt)

Kazimiero Būgos puodelis