Kazio Bradūno metai. Ikonografija

Minėdami Kazio Bradūno metus, mokytojai lituanistai pasigenda įvairiausios informacijos – ne tik knygų, bet ir nuotraukų, filmuotos medžiagos. Čia kaupsime informaciją apie visą ikonografiją, kurią galima rasti ir panaudoti pamokose bei renginiuose.

Rekomenduojama įsigyti ar pasirūpinti, kad mokyklos biblioteka įsigytų Maironio literatūros muziejaus išleistą knygą „Kazys Bradūnas. Archyvai“ (Kaina – 10€)
Išsamesnė informacija čia.

Arvydas Reneckis, „Kazys Bradūnas. Išvykimas : sugrįžimas

Kazys Bradunas (1997)

Klasikos skaitymai. Kazys Bradūnas

Aistė Plaipaitė. Kazys Bradūnas, „Partizanų baladė“