Kazio Bradūno metai

Lituanistų sambūris kvietė šių metų vasario 10 dieną, poeto 100-ojo gimtadienio išvakarėse, visose Lietuvos mokyklose surengti Kaziui Bradūnui skirtą pamoką ir taip pagerbti šios iškilios lietuvių kultūros asmenybės atminimą. Podraug primename, kad visi šie metai – ir Kazio Bradūno metai, tad šioje skiltyje kaupiama informacija apie poetą gali padėti minint poeto šimtmetį.

Tikrai verta mūsų mokiniams atskleisti talentingo lietuvių poeto asmenybę, kūrybą ir plačią kultūrinę veiklą, kartu priminti visos dramatiškos Vytauto Mačernio – žemininkų – kartos idealus ir įnašą į tautos kultūrą.

Kazys Bradūnas dar studijų metais Vilniuje būrė jaunuosius lietuvių rašytojus. Po Antrojo pasaulinio karo išeivijoje rūpinosi žemininkų kūrybos skelbimu, lietuvių literatūrinio ir kultūrinio gyvenimo organizavimu. Moderni, bet žemei ir tradicijai ištikima jo poezija veikė okupuotoje Lietuvoje gyvenusių menininkų – Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Juditos Vaičiūnaitės, Sigito Gedos – kūrybą.

Siūlome rengiant Kazio Bradūno pamoką remtis Lituanistų sambūrio surinkta ir interneto svetainėje paskelbta medžiaga (tereikia aktyvuoti paryškintus žodžius):
Kvietimas-Kazio Bradūno jubiliejui skirta pamoka
Meras kviečia Vilniaus mokyklas surengti Kazio Bradūno atminimo pamoką

Kazys Bradūnas. „Mylima Kazyt“
Kazys Bradūnas. Keli lemtingi susitikimai su poezija ir žmonėmis
ANTOLOGIJA „ŽEMĖ“. Kazys Bradūnas. Eilėraščiai

Viktorija Skrupskelytė. Kazys Bradūnas
Viktorija_Skrupskelytė._Kazys_Bradūnas
Viktorija Skrupskelytė. Lietuvių egzodo literatūra. Kazys Bradūnas (1992) (1)
Viktorija Skrupskelytė. Lietuvių egzodo literatūra. Kazys Bradūnas (1992) (2)
Rimvydas Šilbajoris. Kazio Bradūno poezija: gyvenimo aukos atnašavimas
Julius Kaupas. Bradūno Devynios baladės
Žemininkai. Dalia Satkauskytė. Lietuvių egzodo poezija. Kazys Bradūnas
Rita Tūtlytė. „Aš dar noriu girdėti, kaip skamba / Mano gimtoji kalba“: Kazio Bradūno šimtmečiui

LRT laida „Legendos“, skirta poetui Kaziui Bradūnui
LRT laida „Brydė. Kazys Bradūnas

Kazys Bradūnas: „Tai aš devintam danguj!“ (2007 m. publikacija, minint poeto 90-metį).

Paroda Birštono bibliotekoje „Žemę taip svaiginančiai myliu“

Virginija Paplauskienė. Iškėlęs perlus iš gelmių (straipsnis poeto 90-čiui)
Tomas Taškauskas. Susikaupti ir skaityti (rinkinio „Paberti grūdai“ recenzija)
Dalia Jakaitė. Mitinė veiksmo sąmonė K.Bradūno kūryboje

Rosita Garškaitė. Vytas Bradūnas norėtų atrasti savo Lietuvą

Virtuali paroda „Semiu krikšto vandenį giesmei…“ (Kaziui Bradūnui – 100)

Kazys Bradūnas: „Niekas man negali uždrausti… Grįžti į tėvynę“

Poetas K. Bradūnas lietuvybę vaikams skiepijo ir simbolinėmis baudomis

Kokį automobilio numerį Kaziui Bradūnui išrašytų Mesijus?

Vilniuje atidengta poeto Kazio Bradūno atminimo lenta

Aistė Plaipaitė – Partizanų baladė

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. „Šlėktos liga – pavojinga gyvybei“

„Kol aš juos redaguosiu, literatūra ten nebus nuskriausta“. Kazio Bradūno laiškai draugams

Aistė Vilimė. Mūsų istorija Kazio Bradūno rinkinyje „Pokalbiai su karalium“

Valentinas Sventickas. Vasaris su Kaziu Bradūnu

Aktoriai skaito Kazį Bradūną

Ona Pajėdaitė. Kazys Bradūnas (nuotraukų albumas)

Marcelijus Martinaitis. Kazio Bradūno eilėraščiai mus girdi

Iš Amerikos ir Afrikos – paminėti poeto Kazio Bradūno 100-metį tėviškėje

Ekskursija po parodą „Kazio Bradūno meno pasaulis“ su Elena Bradūnaite-Aglinskiene

Rosita Garškaitė. Kazio Bradūno kertinė paraštė

Gediminas Mikelaitis. Nepoeto Kazio Bradūno nauja knyga

Viktorija Vitkauskaitė. Pasaulio arimuose

Po lyros ženklu. Poetas K. Bradūnas. Donelaičio kapas LRT
Laidos įrašas:


Bradūnas apie Mačernį-Ateitis-1969
Bradūnas apie Mačernį-2Bradūnas apie Mačernį-3Bradūno žodis-1993 vasario 15 Vilniuje