Kaziui Borutai – 110

2015 m. sausio 6 d. sukako 110 metų nuo poeto, rašytojo, vertėjo Kazio Borutos gimimo. Ryšių su visuomene skyrius parengė virtualią parodą „Rašytojui Kaziui Borutai – 110 ir kitos sukaktys“.

Teminė ir žanrinė jo kūrybos įvairovė labai domina skaitytojus. K. Boruta pirmąją eilėraščių knygą išleido būdamas dvidešimties. Labiausiai jį išgarsino romanai „Mediniai stebuklai“, „Baltaragio malūnas“, humoristinė apysaka vaikams „Jurgio Paketurio klajonės“ bei dažni jų leidimai ir vertimai į kitas kalbas.

Jis yra išvertęs H. Ibseno, A. Tolstojaus, F. Schillerio, R. Rolland’o, W. Chasespeare’o ir kitų autorių kūrinių.

110-osios rašytojo Kazio Borutos gimimo metinės šiais metais sutampa su poetinio romano „Baltaragio malūnas“ išleidimo  septyniasdešimtmečiu.  Šis ir kiti motyvai sudaro virtualios parodos pagrindą. Kūrinys, pergyvenęs savo kūrėją, įdomus ne vienai lietuvių ir daugelio užsienio šalių skaitytojų kartai.

Islandijos rašytojas Sigurjónas Birgiras Sigurdssonas yra siūlęs „Baltaragio malūną“ vadinti lietuvišku euroromanu.

Virtuali paroda „Rašytojui Kaziui Borutai – 110 ir kitos sukaktys“

Nepraranda aktualumo ir Kazio Borutos 100-osioms gimimo metinėms rašytas Dalios Striogaitės straipsnis „Kaip Kazys Boruta lietuvių literatūrą kreipė į modernizmą“

Jūratės Šlekonytės studija „Melų pasakų transformacijos Kazio Borutos „Jurgio Paketurio klajonėse“ (J.Šlekonytė_TD_19_2000)