Konferencija: Nužemintųjų generacijos kodai

Lapkričio 24 d., penktadienį, Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje vyks konferencija „Nužemintųjų generacijos kodai“, skirta išeivijos poetų Liūnės Sutemos ir Algimanto Mackaus jubiliejinėms sukaktims. Konferencijoje bus svarstoma apie Liūnės Sutemos ir Algimanto Mackaus kūrybos bei veiklos metmenis, žemininkų ir nužemintųjų generacijų ribas ir sąsajas, Liūnės Sutemos rašymo tradiciją ir išeivijos moterų poezijos slinktis, buvusius šalia ir tarp „nužemintųjų“.

Konferencijos metu bus galima aplankyti Lietuvių išeivijos instituto parengtą parodą „Santaros namai: Tabor Farmos kasdienybė ir šventės“.

Konferencijos programa

10.00 Konferencijos atidarymas.

Egidijaus Aleksandravičiaus įžangos žodis
Mindaugo Kvietkausko įžangos žodis

I posėdis


Moderuoja Egidijus Aleksandravičius
10.20-10.40 Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas)
Menkumo trajektorijos: nuodėmės ir išdavystės poetika L. Sutemos ir A. Mackaus poezijoje
10.40-11.00 Dalia Cidzikaitė (Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos edukologijos universitetas)
Liūnė Sutema ir Marius Katiliškis: (ne)kasdieniški liudijimai apie bendraamžius ir save
11.00-11.20 Gitana Vanagaitė (Lietuvos edukologijos universitetas)
A. Mackaus ir L. Sutemos autobiografiniai tekstai, arba apie širdies paskatas

11.20-11.40 KAVOS PERTRAUKA

II posėdis


Moderuoja Dalia Cidzikaitė
11.40-12.00 Dalia Satkauskytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Algimantas Mackus kaip kultūrinis herojus
12.00-12.20 Ramūnas Čičelis (Vytauto Didžiojo universitetas)
Kūrybinio imperatyvo struktūros Algimanto Mackaus poezijoje
12.20-12.40 Indrė Žakevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Liūnės Sutemos tikrumo poetika
12.40-13.00 Žydronė Kolevinskienė (Lietuvos edukologijos universitetas)
Liūnės Sutemos augintinės

13.00-14.00 PIETŲ PERTRAUKA

III posėdis


Moderuoja Žydronė Kolevinskienė
14.00-14.20 Manfredas Žvirgždas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Henriko Nagio dialogai su egzodo augintinių karta
14.20-14.40 Dalia Kuizinienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
Algimantas Mackus ir žurnalas „Margutis“
14.40-15.00 Virginijus Gasiliūnas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
„Trylikos metų būdama norėjau būti Algimantu Mackum“ (Živilė Bilaišytė, 1951-1991)

15.00-15.20 KAVOS PERTRAUKA

IV posėdis


Moderuoja Dalia Kuizinienė
15.20-15.40 Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė (Lietuvos edukologijos universitetas)
Esantis šalia bežemių: Jonas Juškaitis ir nužemintųjų generacija
15.40-16.00 Akvilė Rėklaitytė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Lietuvos „bežemiai“: Marcelijus Martinaitis

Diskusijos

Filmuotos medžiagos iš Dalios Sruogaitės archyvo „A. Mackus ir jo svečiai“ fragmentų peržiūra;


„Margučio“ radijo laidos fragmentai: A. Mackus skaito savo poeziją.

Konferencijos uždarymas

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI:


VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS INSTITUTAS
LITUANISTIKOS KATEDRA
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO
LIETUVIŲ IR LYGINAMOSIOS LITERATŪROS KATEDRA

FB-logo