Kultūros istorikei habil. dr. Ingei Lukšaitei – 80

„Tęstinumas pradėtiems, įpusėtiems ir vykstantiems darbams yra, ko gero, sunkiausiai pasiekamas dalykas mūsų istorijoje“, – yra rašiusi prof. Ingė Lukšaitė. Nuo pirmųjų savo darbų ji žvilgsnį kreipia į mūsų rašytinės kalbos istorijos vingius, į reformacijos svarbą Lietuvos kultūriniam gyvenimui.
Dėkodami už visus svarbius darbus, liudijimus ir persergėjimus,
nuoširdžiausiai sveikiname. Ilgiausių kūrybingų metų, įkvėpimo ir sveikatos!

Prof. M. Gimbutienė su prof. I. Lukšaite ir prof. M. Lukšiene prie Vilniaus universiteto. 1993 m. A. Tarvydo nuotr.

 

 

 

Prof. I. Lukšaitė (viduryje) su teta prof. M. Gimbutiene (pirmoji iš kairės) ir mama prof. M. Lukšiene prie Vilniaus universiteto. 1993 m. A. Tarvydo nuotr.

Ingė LUKŠAITĖ. Meilės ir Kazio Lukšų aplinka

Ingė Lukšaitė. XVI–XVII a. Reformacijos Lietuvoje reikšmė: naujovių keliai

Goda Ambrazas. Iš tautiškumo vieškelio neišsukant

Emilis Jakštys. Ingė Lukšaitė apie Reformaciją: suvokti modernumo jėgą ir silpnybes

Istorikė Ingė Lukšaitė: „Vilnius – visų širdžių sostapilis“

Ingės Lukšaitės atradimo džiaugsmas Vrublevskių bibliotekoje

Ingė Lukšaitė. „Reformacijos reikšmė Lietuvos kultūriniam, visuomeniniam ir dvasiniam gyvenimui“

IMG_9585
Prof. Ingė Lukšaitė skaito pranešimą „Lituanistų sambūrio“  ir istorikų forume „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“. Burbiškis, 2015 05 15